Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/226/2009 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie: przyznania Burmistrzowi Ćmielowa mgr inż. Jan Kuśmierz przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008.