Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIX/287/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.