Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLII/328/2010 z dnia 16 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XL/304/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.