Referat Techniczno - Inwestycyjny tel.  15 8658803  tel. 158612018 wew. 23  8612018 wew. 25 , pokój Nr 12 i pokój nr 14


Kierownik Alicja Sadłowska-Moskalewicz .tel. 015 8612018 wew. 23, pokój Nr 14 oraz wchodzące w jego skład stanowiska pracy ds.:


Stanowisko ds. Zamówień publicznych - Alicja Sadłowska-Moskalewicz  tel. 15 8612018 wew. 23,   pokój Nr 14, e-mail: zamowienia@cmielow.pl

Zastępca kierownika, Grupa Prac Interwencyjnych i Robót Publicznych - Paweł Cielecki , tel.: 15 8612018 wew. 25, pokój Nr 12

Podinspektor ds. Inwestycji i Remontów / Koordynator Dostępności Bartosz Bilski tel.  15 8612018 wew. 25 pokój Nr 12  

Podinspektor ds. Inwestycji i Remontów Martyna Duda tel. 15 8658803 pokój Nr 14  

Podinspektor ds. Rozwoju Lokalnego Rafał Lipczyński  tel. 15 8612018 w. 25 pokój Nr 12. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności stanowiska pracy.

Stanowisko ds. promocji Agnieszka Kaca-Chmielińska promocja@cmielow.pl tel. 15 8612018 w. 26 pokój Nr 9. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności stanowiska pracy.

 

Referat realizuje zadania w zakresie planowania i realizacji inwestycji, remontów, utrzymania dróg, obiektów mostowych, zaopatrzenia w wodę, energię, organizacji i realizacji zadań w ramach Grup Robót Publicznych i Prac Inwestycyjnych, geodezji, zamówień publicznych, pozyskiwaniem środków przedakcesyjnych oraz spraw BHP.