Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/26/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego na realizacje zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ożarów". Etap I: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku od km 0+000 do 23+084 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy Obwodnicy miejscowości Ćmielów.