Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/31/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIII/206/2006 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia dopłat do biletów dla emerytów i rencistów oraz honorowych krwiodawców Miasta i Gminy Ćmielów na środki lokalnego, krajowego transportu zbiorowego.