Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/41/2011 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie.