Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IX/72/2011 z dnia 04 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.