Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXII/183/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.