Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/258/2013  z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.