SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE

   kadencja 2014-2018

 

 

1.     Bonarek Andrzej

2.     Bryła Jacek

3.     Cielecki Mirosław

4.     Gierczak Marianna

5.     Kolasa Paweł

6.     Kolasa Zbigniew

7.     Małek Piotr

8.     Nikodem Katarzyna

9.     Paszyński Piotr

10.                       Rokita Czesław

11.                       Stachurski Wojciech

12.                       Nowak Józef

13.                       Starzomski Krzysztof

14.                       Wójtowicz Halina

15.                       Zdonek Krystyna