Protokół z przeprowadzonej kontroli w dniach 04-05 luty 2003 roku z zakresu wykorzystania dotacji celowych przyznanych w 2002 roku miastu i gminie na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej.