Protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej za okres 2002 roku w dniu 07-13.06.2003 roku.