Uchwala Rady Miejskiej w Cmielowie Nr XX/120/2016 z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie: pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania.