Uchwala Rady Miejskiej w Cmielowie Nr XXI/121/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie: nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej.