Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/156/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.