Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/157/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na okres od dnia 01.09.2016r. do dnia 31.08.2017r.