Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/197/2017 z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.