Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLIII/247/2017 z dnia 19 października 2017r. w sprawie: zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej.