Uchwała Nr 41/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie możliwości sfinasowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2018 rok.