Oświadczenie Majątkowe - Wioletta Anna Rogala-Mazur - p.o. Dyrektora Domu Kultury im W.Gombrowicza w Ćmielowie