Oświadczenie majątkowe - Joanna Marta Borkowska -  Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie