Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 183/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie