Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/158/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso