Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/160/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwą: "Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim"