Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy w Ćmielowie do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Ćmielowa.