Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 12/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.