Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 42/2021 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację  zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2021 rok.