Uchwała Nr 154/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Ćmielów.