Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXII/407/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat dla zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie