Regulamin Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie i w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy oraz zasady ich koordynacji.