Konsultacje zmian Programu Współpracy z Organizacji Pozarządowymi na rok 2015.