Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/147/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwała nr XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielów z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.