Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 61/2020 z dnia 19.czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.