Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 18/2021 z dnia 09 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęciu planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Ćmielów na lata 2020-2021