ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień o wartości równiej lub niższej niż 130 000 złotych netto

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27- 440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

Zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz uczniów do szkół w Ostrowcu Św. na trasie Wojnowice Małachów– Przedszkole „Promyk” ul. Słowackiego 19, Ostrowiec Św.,

Kod CPV 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

1.       Przedmiot zamówienia:

Dowóz uczniów do szkół w Ostrowcu Św. na trasie Wojnowice Małachów– Przedszkole „Promyk” ul. Słowackiego 19, Ostrowiec Św., 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Trasa  Wojnowice Małachów – Przedszkole „Promyk” ul. Słowackiego

(1 autobus na 14 miejsc - 12 dzieci + opiekun + kierowca)

 

miejscowości

orientacyjny czas odjazdu

 

lp.

km.

miejscowości

orientacyjny czas odjazdu

 

Wojnowice - Małachów

7:00

 

1

0

Przedszkole „Promyk”

15:00

 

Ćmielów Wióry

7:05

 

2

1,1

SOSW w Ostrowcu Św. Ul. Iłżecka 33

15:05

 

Krzczonowice

7:15

 

3

1,6

SOSW w Ostrowcu Św. Os. Słoneczne 48

15:10

 

Piaski Brzóstowskie

7:25

 

4

12,1

Grójec

15:22

 

Brzóstowa

7:30

 

5

13,9

Brzóstowa

15:26

 

Grójec

7:33

 

6

15,7

Piaski Brzóstowskie

15:30

 

SOSW w Ostrowcu Św. Ul. Iłżecka 33

7:40

 

7

22,2

Krzczonowice

15:40

 

SOSW w Ostrowcu Św. Os. Słoneczne 48

7:45

 

8

28,0

Ćmielów - Wióry

15:50

 

Przedszkole „Promyk”

7:55

 

9

30,0

Wojnowice - Małachów

15:55

 

 

 

Termin realizacji –15.03.2021 -25 czerwiec 2021 roku szkolnego 2020/2021 oraz 1 wrzesień 2021 – 22 grudzień 2021 roku szkolnego 2021/2022 – 143 dowozów i odwozów, liczba przejazdów może ulec zmianie w związku ze zmianami w organizacji roku szkolnego – wprowadzeniem zdalnej nauki dla uczniów klas I-III, stąd prosimy o podanie ceny za jeden kilometr.

Wykonawca będzie świadczył usługi o odpowiednim standardzie, bezpieczeństwie, środkami transportowymi zapewniającymi bezpieczeństwo przewozu uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Warunkiem udziału jest posiadanie aktualnej licencji na przewóz osób.

Podany czas odjazdów jest czasem orientacyjnym, może zostać dostosowany we w własnym rozkładzie uzgodnionym z Zamawiającym, z zachowaniem zasady dowozu uczniów do placówek szkolnych najpóźniej na godz. 7:55 

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu środek transportu, w którym liczba miejsc będzie co najmniej równa liczbie przewożonych uczniów, dzieci przedszkolnych i opiekunów.

 

 

2.       Termin realizacji zamówienia:

15.03.2021 -25 czerwiec 2021 roku szkolnego 2020/2021 oraz 1 wrzesień 2021 – 22 grudzień 2021 roku szkolnego 2021/2022.

3.       Okres gwarancji:

Nie dotyczy

4.       Kryterium oceny ofert:

100% cena

5.       Oferty należy złożyć:

a)      w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Dowóz uczniów do szkół w Ostrowcu Św. na trasie Wojnowice Małachów– Przedszkole „Promyk” ul. Słowackiego 19, Ostrowiec Św lub

b)      pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

6.               Oferty należy składać w terminie do: 12.03.2021r. do godz. 12:00

7.               Termin płatności: do 30 dni od daty wykonania zamówienia

8.               Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Sekretarz Miasta i Gminy Tomasz Neyman, tel. 15 8612018 w.13

9.               Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych

 

 Załączniki:

1.      Wzór oferty

2.      Wzór umowy

Burmistrz Ćmielowa

 

Joanna Suska