OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów z dnia 29.09.2023 r. o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ćmielów miasto obszar „B”