ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: "Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym"