ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na : Sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie, pochodzącego z wycinki drzewa w miejscowości Boria, gmina Ćmielów