Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ćmielów badanie wykonane w punkcie zgodności: Jastków 69 - posesja prywatna