OBWIESZCZENIE

                                   

                                                     BURMISTRZA  ĆMIELOWA

                                                         z dnia 20 lipca 2017r.

 

 

 

                   Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy ( Dz.U z 2017 r. poz.  15 oraz 1089 ) oraz  uchwały  Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 października  2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy  Ćmielów na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym i uchwały Nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  oraz Uchwały Nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały  w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

                                                  podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o okręgu wyborczym i jego granicach i numerze , liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ćmielowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 8 października 2017 roku.

 

 

Numer

Okręgu

wyborczego

 

Granice okręgu

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

 

                        2.

 

Część miasta Ćmielów , ulice : Jasna , Krótka, Kolejowa, Łąkowa, Ogrodowa, Przesmyk, Rynek , Sandomierska od nr 1 do nr 107, od nr 109 do nr 127 numery nieparzyste , Sienkiewicza , Sportowa , Targowa, Zamkowa

 

                  1

 

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Ćmielowie jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 , sala konferencyjna nr 13 , I piętro , numer telefonu (15) 8612018 ,  fax (15) 8612018

 

 

 

 

 

                                                                                              BURMISTRZ ĆMIELOWA

 

                                                                                                / - / Jan Kuśmierz