Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 3/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Ćmielów w 2020 roku