Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 23/2020 z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. informatyki.