Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 25/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie do dokonywania czynności w zakresie kwalifikacji wojskowej.