Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 26/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Ćmielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych.