Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 29/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia przepisów porządkowych w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.