Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 30/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie: zmiany organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem wśród mieszkańców Miasta i Gminy Ćmielów oraz pracowników samorządowych.