Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 28/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.