Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 32/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.