Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 34/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 29/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia przepisów porządkowych w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS - Cov - 2 i rozprzestrzeniania sie choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.